Liberal International

www.liberal-international.org

 

När? våren 5.2.2019-28.6.2019, Praktikperiod är fem månader lång (Start- och slutdatum faställs senare)

Obs! Brexit kan orsaka oväntade förändringar såväl till arbetsbild som -tider. Brexit träder i kraft den 29 mars 2019.

 

Vad är Liberal International?

Liberal International (LI) är världsorganisationen för liberala och progressiva demokratiska politiska partier. LIs medlemmar är politiska partier, internationella organisationer, think tanks och individer. Det bestående sekretariatet i London är ett team på 6 personer. LI ordnar flera evenemang under året och har två kommittéer med fokus på mänskliga rättigheter och klimatförändring.

Praktikantens uppgifter

Praktikanten jobbar i LIs sekretariat främst med deras Human Rights Committee men också med sekretariatets dagliga arbete såsom koordinering av möten, resor och besök. Praktikantens uppgifter varierar men inkluderar allting från att skriva rapporter om politiska situationer i olika länder, delta på internationella konferenser, hjälpandet av att planera internationella evenemang, korrespondens med parlamentariker och researcharbete för Human Rights Committee.

Praktikanten får en förståelse för olika ideologier inom internationella relationer (med fokus på liberalism), erfarenhet av att jobba i en internationell miljö, en insyn i det Brittiska livet och en förståelse för arbete gällande mänskliga rättigheter. Teamet i sekretariatet är litet vilket gör att praktikanten får ansvar och erfarenhet av flera aspekter på LI.Praktikanten förväntas ha ett intresse för politik och mänskliga rättigheter.

LIs Human Rights Committee består av parlamentariker och experter från 17 olika länder. Kommittén finns till för att främja mänskliga rättigheter runt om i världen och jobbar med flera olika projekt.

 

Vilket är stipendiets storlek?
Stipendiets storlek är 1 700 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och ordnande av bostad.

Tilläggsinformation om stipendiet ges av Liberal Praktiks koordinator, Björn Bonsdorff