Liberal Praktik 2022 ansökan öppnar inom kort! 

Ett internationellt praktikprogram för ambitiösa finländare

 

 

Vill du göra praktik i London, Bryssel eller Kapstaden?

Liberal praktik söker praktikanter till våra samarbetspartners kontor i dessa städer omgående, nu har du möjlighet att söka praktik till hösten/slutet av sommaren via oss till:

 

Eurpaparlamentariker Nils Torvalds Stab i Bryssel (5 månader, börjandes 1.10)

Liberal Internationals (LI) kontor i London (5 månader, börjandes så fort som möjligt enligt överenskommelse)

Democratic Alliance’s (DA) partikansli i Kapstaden (6 månader, börjandes 10.8,  eller senare enligt överenskommelse)

 

(Vi hoppas på att merparten av praktikperioderna kan genomföras fysiskt på plats, men åtminstone för LI och DA kommer arbetet att börja på distans, för att sedan fortsätta på plats så snart som möjligt.)

 

Vem är europaparlamentariker Nils Torvalds?

 

Nils Torvalds är just nu ordinarie medlem i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt budgetutskottet och så är han suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi. De här tre utskotten anses höra till några av de viktigaste i parlamentet.

I miljöutskottet är Nils dessutom koordinator för vår liberala politiska grupp Renew Europe. Det här betyder att det är hans uppgift att samordna de olika parlamentarikernas åsikter och driva det dagliga politiska arbetet framåt.

 

Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken?

Praktiken i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab är mycket mångsidig. I praktikens uppgifter ingår bl.a. att hjälpa till i bevakningen av olika utskotts, intergruppers och delegationers arbete. Praktikanten får också skriva utkast till artiklar, utkast till pressmeddelanden, handha nyhetsbrev och bistå vid uppdatering av hemsidan samt social media. Praktikanten har också en viktig uppgift i kommunikationen utåt från kansliet och att förbereda svar på olika brev som kommer till Europaparlamentarikern.

Vid sidan av arbetet på kontoret ges möjlighet att delta i många intressanta möten som ordnas i parlamentet eller i Bryssel så att man får en heltäckande insyn i hur arbetet fungerar. Då Europaparlamentets sessionsplats är i Strasbourg, där man sammanträder 12 veckor per år, så kommer praktikanten (beroende på coronaläget) ges möjlighet att följa med på en eller ett par sessionsveckor. Praktikanten jobbar i ett dynamiskt team med fyra medarbetare i Bryssel och en i Finland. Att kunna hålla många bollar i luften och jobba i ett högt tempo är inte till nackdel. Arbetsdagarna kan ibland bli långa, men det kompenseras av roliga och intressanta arbetsuppgifter och andra möjligheter. Praktikperioden ger en djupare insyn i arbetet i Europaparlamentet och beslutsfattandet i Europa.

Vi söker dig som är kommunikativ; du klarar sociala medier på tre språk (svenska, finska, engelska), god stilistisk förmåga och är samarbetsvillig, har humor och ej rädd för att ta egna initiativ.

Vilket är stipendiets storlek?
Stipendiets storlek är 1 300 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och ordnande av bostad.

 

Vad är Liberal International?

 

Liberal International (LI) är världsorganisationen för liberala och progressiva demokratiska politiska partier. LIs medlemmar är politiska partier, internationella organisationer, think tanks och individer. Det bestående sekretariatet i London är ett team på 6 personer. LI ordnar flera evenemang under året och har två kommittéer med fokus på mänskliga rättigheter och klimatförändring.

Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken?

Praktikanten jobbar i LIs sekretariat främst med deras Human Rights Committee men också med sekretariatets dagliga arbete såsom koordinering av möten, resor och besök. Praktikantens uppgifter varierar men inkluderar allting från att skriva rapporter om politiska situationer i olika länder, delta på internationella konferenser, hjälpandet av att planera internationella evenemang, korrespondens med parlamentariker och researcharbete för Human Rights Committee.

Praktikanten får en förståelse för olika ideologier inom internationella relationer (med fokus på liberalism), erfarenhet av att jobba i en internationell miljö, en insyn i det Brittiska livet och en förståelse för arbete gällande mänskliga rättigheter. Teamet i sekretariatet är litet vilket gör att praktikanten får ansvar och erfarenhet av flera aspekter på LI.Praktikanten förväntas ha ett intresse för politik och mänskliga rättigheter.

LIs Human Rights Committee består av parlamentariker och experter från 17 olika länder. Kommittén finns till för att främja mänskliga rättigheter runt om i världen och jobbar med flera olika projekt.

Vilket är stipendiets storlek?
Stipendiets storlek är 1 700 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och ordnande av bostad.

 

Vad är Democratic Alliance?

 

Democratic Alliance (DA) är Sydafrikas liberala parti och det officiella oppositionspartiet i Sydafrikas parlament. I senaste val 2014 fick partiet 89 av 400 platser i parlamentet. Partiet leds av Mmusi Maimane sedan maj 2015. Partiet fick över 50 % av rösterna i Kapstaden, där man har sitt starkaste fäste och har partiets huvudkontor. Partiets slogan är One Nation – One Future och är en förkämpe för öppenhet, transparens och anti-korruption i Sydafrika. Partiet hör till den globala paraplyorganisationen Liberal International, dit också bl.a. Svenska folkpartiet hör. År 2021 ordnas nästa val där DA har möjligheter att även bli det största partiet i Sydafrika.

Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken?

Praktikanten jobbar i partiets internationella sekretariat i partiets högkvarter i Kapstaden. Praktikanten jobbar med aktuella projekt i organisationen och deltar i ordnande av seminarier, evenemang och kampanjer. Praktikanten deltar också i det internationella arbetet och är med och koordinerar kontakterna till internationella samarbetsorganisationer. Praktikanten har också stora möjligheter att bekanta sig med afrikansk politik och praktiken ger en insyn i det afrikanska samhället. Praktikanten kommer att arbeta med de förberedelserna med kommande valet i 2021.

Vilket är stipendiets storlek?


Stipendiets storlek är 1 400 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och ordnande av bostad. Liberal praktik kan denna gågn hjälpa till med resorna då det rådande epidemiläget gör resande svårt att boka långt i förväg. 

 

Allmänt om den extra ansökan: 

Vi uppmanar alla sökande att ta coronavaccinet då det är er tur att boka tid. Vi följer också med epidemiläget på de platser praktikanterna arbetar och distansarbete kan bli aktuellt på kort varsel på alla platser. 

 

Skicka din fritt formulerade ansökan och CV på engelska nedan, sista ansökningsdatum är 8.7, men vi behandlar ansäkningarna löpande, så det lönar sig att ansöka så fort som möjligt. 

 

Vid frågor ring koordinator Björn Bonsdorff på +358 44 2137403 under ansökningstiden mellan kl. 10-16. 

Intervjuerna sker omgående v 27, eller v 30-31. 

Vi ringer upp kring intervjuer, som sedan i första hand sker på distans via Zoom, uppringningen sker från 0442137403. Vi meddelar alla ansökande inom augusti på epost eller per telefon. 

 

 

 

 

 

Om oss: 

Liberal Praktik erbjuder högklassiga praktikplatser på tre kontinenter, i fem länder, i fem olika huvudstäder. Bekanta dig med våra praktikplatser i Berlin, London, Bryssel, Washington DC och Kapstaden. Vi skickar årligen två praktikanter per ställe - en på våren och en på hösten. Varje praktikant får ett stipendium som täcker resekostnader och boendeutgifter.

Vi förväntar oss också at praktikanterna deltar i en utblidning hemma, eventuell praktikantträff under perioden, samt i alumnverksamhet hemma igen i Finland. Praktikanten leverear också några rapporter åt bildningsförbundet under sin tid på praktik. På våra hemsidor hittar du mer information om våra platser, såsom tidigare praktikanters erfarenheter och upplevelser. Tidigare praktikanter har också skrivit artiklar om aktuella frågor i länder där de arbetar. Du kan bekanta dig med dess på vår facebooksida och lite äldre artiklar på Svenska Bildningsförbundets hemsidor.

 

Ansök och läs mera här


Våra praktikplatser

 

 

 

Vem kan söka?

 

Våra kriterier:

  • Du är en högskolestuderande eller nyligen utexaminerad finsk medborgare med svenska som modersmål eller flytande kunskaper i svenska. Du behöver inte bo eller studera i Finland för att kunna söka platsen.
  • Din studieinriktning är inte avgörande men du ska ha ett starkt intresse för politik och samhälle.
  • Du ska vara en flexibel och öppen person som är redo att flytta utomlands och träffa nya människor från olika bakgrunder. Flexibilitet och öppenhet behövs för att du ska kunna anpassa dig till en arbetskultur och -miljö som kan vara mycket annorlunda än i Finland.
  • Avslutade kandidatstudier eller motsvarande utbildning uppskattas.
  • Arbetet är krävande och du ska vara villig att lära dig nya saker.
  • Du är en självständig person som kan lösa utmaningar och problem.
  • Du ska ha utmärkta kunskaper i engelska. Ifall du söker plats i Berlin ska du även ha mycket goda kunskaper i tyska. Även andra språkkunskaper uppskattas.
  • Tidigare arbetserfarenhet och aktivitet inom föreningar (studentkår, ämnesförening, elevkår, scouting, politiska ungdomsorganisationer o.s.v.) ses som ett plus.
 

För ytterligare information kan du besöka "Frequently Asked Questions" eller kontakta koordinator Björn Bonsdorff.